30.10.2023

ПРОМЯНА В ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА НА АДВАУЪРКС

Уважаеми клиенти,
Информираме ви, че от 30.10.2023 в правилата и условията за ползване на нашите услуги настъпват следните промени:

Чл.10 (1) Всеки проект на стойност над 2000 лв и до 8000 лв без ДДС, се изплаща на три транша:
- 30% капаро,
- 40% при приключване на графичното офомление (за уеб базирани проекти) или при преполовяване на заложената работа
- 30% при завършване на проекта.
(2) При всеки проект на стойност над 8 001 лв без ДДС, АдваУъркс запазва правото си да изиска ежемесечно разплащане за извършената текуща работа по възложения към АдваУъркс проект за изработка, а възложителят (Клиентът) е длъжен да приеме. Минимум 10% от крайната договорена сума за изработка трябва да остане за изплащане при финализиране на проекта. Изпълнителят АдваУъркс няма право на нея до финализиране на проекта.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram