30.03.2024

ПРОМЯНА В ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА НА АДВАУЪРКС

Уважаеми клиенти,
Информираме ви, че от 30.03.2024 в правилата и условията за ползване на нашите услуги настъпват следните промени:

Чл.12 Поради естеството на работата, срокът и цената, които клиентът получава за изработката на проект важат 30 каледнарни дни. Срокът за изпълнение варира и зависи от моментната заетост на екипа на АдваУъркс. Изключение правят изпратените оферти за изработка и отпечатване на рекламни материали, които важат 14 календарни дни, поради ежедневната промяна на складовите наличности на избраните артикули. При приемане на изпратена оферта, клиентът се задължава по време на изпълнението й, да спазва последователността на работа, изискана от страна на АдваУъркс или от трети лица, подизпълнители на АдваУъркс.

Нова част: към чл. 12
Работата по проект и поставения срок за изпълнение, започват не по-късно от 48 часа след писменото одобрение от страна на Клиента по получената от него оферта. При извънредни обстоятелства възпрепятстващи началото на работа по проекта от страна на АдваУъркс, клиентът своевременно трябва да бъде уведомен.

Вземете допълнителни 10% намаление от услугите на SuperHosting с промокод - advaworx24!
Вземете допълнителни 10% намаление от услугите на SuperHosting с промокод - advaworx24!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram