ADVAWORX.
КОГАТО ВИСОКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТАЛАНТЪТ
СЕ СРЕЩНАТ НА ЕДНО МЯСТО.

Изработка на уеб сайт, лого дизайн, цялостен брандинг, рекламни материали! Всичко от което се нуждае Вашият бизнес!

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА ADVAWORX И УЕБ САЙТА ADVAWORX.COM

Чл.1 Настоящите общи условия регулират отношенията межу
– ЗИЙЛОТ ГРУП ООД / ЕИК: 202884585
– ЗИЙЛОТ АЙ-ТИ СОЛУШЪНС ЕООД / ЕИК: 204907399,
Наричани накратко – АдваУъркс

и

– Посетителите на уеб сайта – www.advaworx.com
– Физическите и юридически лица ползващи предлаганите от АдваУъркс услуги,
Наричани накратко – Клиент.

Чл.2 Чрез зареждането на сайта и ползването на услугите на АдваУъркс, клиентите се съгласяват с настоящите правила и условия и всички бъдещи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

Чл.3 Информация относно „АдваУъркс“
Зад „АдваУъркс“ стоят дружествата:
– ЗИЙЛОТ ГРУП ООД / ЕИК: 202884585
– ЗИЙЛОТ АЙ-ТИ СОЛУШЪНС ЕООД / ЕИК: 204907399, със:
Седалища и адрес на управление: гр. Сливен, Ж.к. Дружба, Бл. 9, вх. В, ет. 3, ап. 12
Данни за кореспонденция: гр. Сливен, Ж.к. Дружба, Бл. 9, вх. В, ет. 3, ап. 12, office@advaworx.com

Чл. 4 Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19
факс: 02/915 35 25
е-mail: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл.5 Всички публикации, текстови и визуални под формата на изображения в сайта на АдваУъркс са под закрилата на „ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА“ и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на АдваУъркс.

Чл.6 Всяко нерегламентирано използване на материалите публикувани в сайта на АдваУъркс, без опоменато разрешение, представлява нарушение, за което се носи административно-наказателна и наказателна отговорност според разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл.7 За всеки проект на стойност над 700 лв без ДДС задължително се сключва договор между АдваУъркс и клиента.

Чл.8 Всеки проект на стойност до 700 лв без ДДС се изплаща на 100% предварително преди започване на работа по него.

Чл.9 Всеки проект на стойност над 701 лв без ДДС, до 1999 лв без ДДС се изплаща на два транша – съответно 50% капаро и 50% при завършване на проекта.

Чл.10 Всеки проект на стойност над 2000 лв без ДДС, се изплаща на три транша:
(1) 30% капаро,
(2) 30% при приключване на графичното офомление (за уеб базирани проекти) или при преполовяване на заложената работа
(3) 40% при завършване на проекта.

Чл.11 Цени за довършителни работи несвързани пряко с цялостна изработка на проект:
(1) – Уеб, графичен дизайн и предпечатна подготовка: 30 лв без ДДС / на час
(2) – Програмиране: 50 лв без ДДС / на час
(3) – Други технически, копирайт услуги: 20 лв без ДДС / на час

Чл.12 Поради естеството на работата, срокът и цената, които клиентът получава за изработката на проект важат 30 каледнарни дни. Срокът за изпълнение варира и зависи от моментната заетост на екипа на АдваУъркс. Изключение правят изпратените оферти за изработка и отпечатване на рекламни материали, които важат 14 календарни дни, поради ежедневната промяна на складовите наличности на избраните артикули.

Чл.13 За официална кореспонденция с адресат АдваУъркс се считат единствено имейлите с домейн разширение “@advaworx.com” и официалният Skype акаунт – advaworx.

Чл.14 АдваУъркс се грижи за защитата на личните данни на клиента съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката на личните данни.

Чл.15 При предоставянето на своя имейл адрес посредством контактната форма на сайта на АдваУъркс, клиента се съгласява да получава т.нар. електронен бюлетин – нюслетър. Клиентът може да се откаже от бюлетина, връщайки съобщение „unsubscribe” на имейла от който е подаден към него.

Чл.16 АдваУъркс не предоставя данните на клиента не трети лица.

Чл.17 Съгласно всички законови разпоредби, съгласието за обработка на личните данни се взема от Клиента в писмен вид, обосновано за всеки конкретен случай.

Чл.18 АдваУъркс не носи никаква отговорност за вреди и пропуснати ползи причинени към клиента в следствие използването на сайта и всички качени на него материали – писмени и графични.

Чл.19 АдваУъркс не носи никаква отговорност за вреди и пропуснати ползи причинени от клиента към трети лица в следствие използването на сайта и всички качени на него материали – писмени и графични.

Чл.20 АдваУъркс предоставя достъп до съдържанието на Сайта, съгласно българското законодателство и в часност закона за авторското право и сродните му права.

Чл.21 АдваУъркс запазват правото си да изменят Правилата и условия за използване на услугите по всяко едно време, като своевременно публикува на сайта измененията, заедно с публикуването на новина съобщаваща това на клиента. Правилата и условията важат както за физически така и юридически лица.

Чл.22 При използването на сайта, клиентът се задължава да спазва етичните норми и да не нарушава репутацията на АдваУъркс.

Чл.23 За всички неуредени в тези условия въпроси, свързани с изпълнението и тулкуването им, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл.24 Настоящите общи условия влизат в сила за всички Клиенти считано от 15.04.2019.

изработка на уеб сайт

изработка на уеб сайт

изработка на уеб сайт

изработка на уеб сайт

изработка на уеб сайт