01.04.2023

Промяна в правилата и условията на АдваУъркс

Уважаеми клиенти,
Информираме ви, че от 01.04.2023 в правилата и условията за ползване на нашите услуги настъпват следните промени:

Чл.24 При използването на сайта и услугите на АдваУъркс, клиентът се задължава да не поврежда или разрушава системи или информационни масиви поместени на страниците на уеб сайта. Клиентът се задължава да пази и да не уронва доброто име и авторитета на АдваУъркс по време по време и 1 (една) година след прекратяване действието на договорните взаимоотношения, договорени според ЗЗД, както и да не разпространява поверителни за него сведения и информация. Задължението за пазене на доброто име на АдваУъркс обхваща също така публични изказвания, публикации в медии и други начини на извършване на изявления, включително в онлайн или неонлайн среда. При ползването на услугите на АдваУъркс, клиентът е длъжен да спазва утвърдените етични правила на поведение, като не накърнява под никаква форма права и законни интереси на АдваУъркс и/или трети лица.

Вземете допълнителни 10% намаление от услугите на SuperHosting с промокод - advaworx24!
Вземете допълнителни 10% намаление от услугите на SuperHosting с промокод - advaworx24!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram